Διαφήμιση

Λίστα αλλαγών

>> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ VIP Μελών!!! <<

Έγινε η διανομή των νέων MIUI 12 ROM (21.1.20) για 21 συσκευές

Έγινε γενικό FIX στον Updater για όλες τις συσκευές, από την επόμενη έκδοση θα μπορείτε να κατεβάζετε κανονικά τα ΟΤΑ μέσα από την εφαρμογή.

Αύριο θα βγάλουμε και αρκετές XTRV Stable ROMs

Αλλαγές 11

Χρήστης Ημερομηνία Remarks
NasDriver
NasDriver
NasDriver
MIUI_ART
NasDriver
NasDriver
NasDriver
NasDriver
NasDriver
NasDriver
NasDriver Το άρθρο δημιουργήθηκε