Διαφήμιση

Λίστα αλλαγών

>> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ VIP Μελών!!! <<

Τρέχουσα ενημέρωση 21.1.13/14 (15-01-2021 14:15)

Έγινε η διανομή των νέων 21.1.13/14 ROM για συνολικά 21 συσκευές...

Αλλαγές 5

Χρήστης Ημερομηνία Remarks
MIUI_ART
George Kaggelaris
George Kaggelaris
George Kaggelaris
George Kaggelaris Το άρθρο δημιουργήθηκε