Διαφήμιση

Tim Cook : Δεν θα επιτραπεί ποτέ το Sideloading στις συσκευές iPhone και iPad και μας εξηγεί τον λόγο

    >> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ VIP Μελών (Παρασκευή 23/07/2021) !!! <<

    Έγινε η διανομή των νέων MIUI 12.Χ ROM 21.7.21/22 για 25 συσκευές (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

    Άρχισε και πάλι η διανομή όλων των FastBoot ROM της κοινότητας!

    Σας Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας !!!