Διαφήμιση

Καρφιτσωμένο Απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ

  • Οδηγός
  • Σημαντικό

  Αυτή η σελίδα κάνει χρήση των Cookies. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Cookies, κάντε κλικ στις Περισσότερες πληροφορίες

  • Απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ

   Επίσημες οδηγίες της Εθνικής επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ

   Απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ
   Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, βάσει υποχρέωσης που έχει επιβάλει η ΕΕΤΤ από το Σεπτέμβριο 2014, οφείλουν να απενεργοποιούν (μπλοκάρουν) τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που δηλώνονται ως κλεμμένες.

   Αναζήτηση ΙΜΕΙ
   Η απενεργοποίηση είναι εφικτή μόνον εφόσον ο συνδρομητής γνωρίζει τον κωδικό ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity) της συσκευής του. Ο κωδικός διαιρείται σε επιμέρους πεδία, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής και αποτελεί ουσιαστικά την «ταυτότητα» κάθε συσκευής παγκοσμίως.
   Ο συνδρομητής μπορεί να αναζητήσει τον κωδικό ΙΜΕΙ της συσκευής του με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

   • Στη συσκευασία της συσκευής
   • Σε εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής
   • Πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή του

   Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λίστες με τους κωδικούς IMEI των κλεμμένων συσκευών που δηλώνονται από τους συνδρομητές. Κάθε πάροχος απαγορεύει τη λήψη ή/και παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών από συσκευή με IMEI που ανήκει στη λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών την οποία τηρεί.

   Απενεργοποίηση κλεμμένης συσκευής
   Για απενεργοποίηση της κλεμμένης συσκευής, οι συνδρομητές πρέπει αρχικά να δηλώνουν την κλοπή στην Αστυνομία και στη συνέχεια, αφού λάβουν σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής, να υποβάλουν στην εταιρία τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό αυτό. Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στη λίστα των κλεμμένων συσκευών πραγματοποιείται μετά από την αποδοχή της αίτησης του συνδρομητή.

   Η αίτηση γίνεται αποδεκτή εκτός και εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
   α. Ο δηλούμενος από τον συνδρομητή κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές του GSM Association.
   Ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ θεωρείται έγκυρος μόνον εφόσον δώσουν έγκυρο αποτέλεσμα όλοι οι επιμέρους έλεγχοι των πεδίων του. Εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος, δεν εισάγεται στην τηρούμενη λίστα των κλεμμένων συσκευών και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.
   β. Ο κωδικός ΙΜΕΙ δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο.

   Αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει όταν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ συνδέεται με περισσότερους από 4 τηλεφωνικούς αριθμούς τουλάχιστον σε ένα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, ο κωδικός ΙΜΕΙ δεν εισάγεται στις λίστες με τις κλεμμένες συσκευές που τηρούν οι πάροχοι και ενημερώνεται σχετικά ο αιτών συνδρομητής για το λόγο μη υλοποίησης του αιτήματός του.

   Κάθε εταιρία που μπλοκάρει τον κωδικό ΙΜΕΙ μιας κλεμμένης συσκευής συνδρομητή της στο δίκτυό της ενημερώνει άμεσα και όλες τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες οφείλουν με τη σειρά τους να προχωρήσουν άμεσα και αυτές στην απενεργοποίησή της στα δίκτυά τους.

   Η εγγραφή του IMEI ενός κινητού στις λίστες με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών των συνδρομητών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί και μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλης διωκτικής Αρχής. Επίσης, κάθε πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει το δικαίωμα να εισάγει στη λίστα με τους κωδικούς ΙΜΕΙ κλεμμένων συσκευών που τηρεί και ΙΜΕΙ συσκευών που έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες σε άλλες χώρες.

   Άρση μπλοκαρίσματος συσκευής
   Εάν ο κωδικός ΙΜΕΙ της συσκευής ενός τρίτου συνδρομητή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή της ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο και η συσκευή μπλοκαριστεί με βάση την ανωτέρω διαδικασία, αλλά ο συνδρομητής την έχει αποκτήσει νόμιμα, τότε έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από τον πάροχό του την άρση του μπλοκαρίσματος, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για το ΙΜΕΙ της συσκευής του και το νόμιμο τρόπο απόκτησής της. Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση της συσκευής πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής ή απώλειας. Ο πάροχος εξετάζει το αίτημα και κρίνει κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που αποφασίσει την άρση του μπλοκαρίσματος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον συνδρομητή που είχε υποβάλει την αίτηση για το μπλοκάρισμα, καθώς και τους υπόλοιπους παρόχους για να αφαιρέσουν τον εν λόγω κωδικό ΙΜΕΙ από τη λίστα που τηρούν.


   Πηγή: Απενεργοποίηση κλεμμένων συσκευών κινητών τηλεφώνων μέσω ΙΜΕΙ
   1. Ευχαριστώ πολύ για τις οδηγίες, πρόσφατα μου έκλεψαν τη συσκευή. Έχω δοκιμάσει να το εντοπίσω, απενεργοποιήσω, κλπ, μέσω mi cloud αλλά δείχνει ότι η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης. Η κλοπή έχει γίνει εδώ και δύο μήνες και εννοείται ότι προσπάθησα να την εντοπίσω από την πρώτη μέρα και συνεχίζω ακόμη. Θέλω να ρωτήσω εφόσον δεν γνωρίζω τον αριθμό imei..., τα παρατάω; Ευχαριστώ και πάλι.
  • Ο αριθμός ΙΜΕΙ υπάρχει και στο κουτί, αν το έχεις. Κάνοντας δήλωση στην αστυνομία, σε προμηθεύουν με σχετικό έγγραφο που μπορείς να το προσκομίσεις ζητώντας να μπλοκαριστούν το/τα ΙΜΕΙ της συσκευής, για χρήση στην Ελλάδα.

   Είναι ένα πρόσθετο μέτρο που δυσκολεύει την κατάσταση, για τον αποδεκτή της συσκευής, χωρίς δυστυχώς να αποκλείει τη χρήση της, υπό προϋποθέσεις στην Ελλάδα και εντελώς άνετα στο εξωτερικό.

   Ανάλογα τις γνώσεις και τις ικανότητες του κλέφτη ή του κλεπταποδόχου, δυστυχώς οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. :(
  • Διαφήμιση
  • Ευχαριστώ πολύ, fog, κρίμα το note 3 pro. :( Και από προσωπική εμπειρία πλέον, μπορώ να υποθέσω ότι δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος τρόπος να βρούμε την κλεμμένη-χαμένη συσκευή μας...
  • Μπορεί να έχει γίνει ανταλλακτικά, μπορεί αυτός που την είχε στην κατοχή του να την πεταξε όταν είδε ότι ήταν κλειδωμένη η μπορεί αύριο να την δεις στο Πακιστάν πχ

   Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να την κλειδώσεις όσο μπορείς ώστε να βγει άχρηστη :/
  • Διαφήμιση
  • Ο/H NasDriver έγραψε:

   Μπορεί να έχει γίνει ανταλλακτικά, μπορεί αυτός που την είχε στην κατοχή του να την πεταξε όταν είδε ότι ήταν κλειδωμένη η μπορεί αύριο να την δεις στο Πακιστάν πχ

   Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να την κλειδώσεις όσο μπορείς ώστε να βγει άχρηστη :/
   Αυτό πως γίνεται?? πατώντας το erase data απο το miui ''find device''??
   Global V10.2.2.0.MALMIXM