Διαφήμιση
Διαφήμιση

[XTRV-7.10.27 & ARΩMA] Έγινε η διανομή της νέας MIUI 9 XTRV & ARΩMA ROM σε όλους. (τελευτ. ενημέρωση 29/10 20:42)​

  • Ολοκληρώθηκε
  • ROM
  • Poll
  • Xiaomi
  • Miui Dev

  >> Ενημέρωση VIP μελών <<

  Είναι έτοιμες οι 20 νέες XTRV-9.9.3/6 ROM για την που σας έχoυν σταλθεί μέσω του VIP mail.

  Αυτές είναι κάποιες από τις τελευταίες MIUI 10 ROM.
  Θα σας δώσουμε νέες MIUI 11 ROMs όταν έχουμε διαθέσιμο Source.

  >> Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας <<
  *** Xiaomi Miui Hellas Team ***

  • Οταν ανοίγω το Άλμπουμ κρασαρει. Το κάνει στις τελευταίες 5-6 roms

   java.lang.RuntimeException: An error occurred while executing doInBackground()
   at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:354)
   at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:223)
   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242)
   at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
   Caused by: java.lang.SecurityException: uid 10025 cannot get user data for accounts of type: com.xiaomi
   at android.os.Parcel.readException(Parcel.java)
   at android.os.Parcel.readException(Parcel.java)
   at android.accounts.IAccountManager$Stub$Proxy.getUserData(IAccountManager.java)
   at android.accounts.AccountManager.getUserData(AccountManager.java)
   at miui.cloud.sync.MiCloudStatusInfo.fromUserData(MiCloudStatusInfo.java:262)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateUtil$CloudSpaceInfo.<init>(SyncStateUtil.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateUtil.getCloudSpaceInfo(SyncStateUtil.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo.updateSyncStatusInternal(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo.access$200(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo$3.doInBackground(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo$3.doInBackground(SyncStateInfo.java)
   at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
   ... 4 more
  • Διαφήμιση