Διαφήμιση

[XTRV-7.10.27 & ARΩMA] Έγινε η διανομή της νέας MIUI 9 XTRV & ARΩMA ROM σε όλους. (τελευτ. ενημέρωση 29/10 20:42)​

  • Ολοκληρώθηκε
  • ROM
  • Poll
  • Xiaomi
  • Miui Dev

  >> ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!! <<

  Τρέχουσα ενημέρωση (26/01/2020 20:00)

  Έγινε η διανομή των νέων διορθωμένων XTRV-20.1.21 ROM για 16 συσκευές.

  H ROM για το RedMI Note 7 Pro (Violet) θα παραδοθεί όταν έχουμε Source.

  H επόμενη διανομή των ROM θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου λόγω διακοπών στην Κίνα.

  >> Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας <<
  *** Xiaomi Miui Hellas Team ***

  • Οταν ανοίγω το Άλμπουμ κρασαρει. Το κάνει στις τελευταίες 5-6 roms

   java.lang.RuntimeException: An error occurred while executing doInBackground()
   at android.os.AsyncTask$3.done(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.FutureTask.finishCompletion(FutureTask.java:354)
   at java.util.concurrent.FutureTask.setException(FutureTask.java:223)
   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:242)
   at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1113)
   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:588)
   at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
   Caused by: java.lang.SecurityException: uid 10025 cannot get user data for accounts of type: com.xiaomi
   at android.os.Parcel.readException(Parcel.java)
   at android.os.Parcel.readException(Parcel.java)
   at android.accounts.IAccountManager$Stub$Proxy.getUserData(IAccountManager.java)
   at android.accounts.AccountManager.getUserData(AccountManager.java)
   at miui.cloud.sync.MiCloudStatusInfo.fromUserData(MiCloudStatusInfo.java:262)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateUtil$CloudSpaceInfo.<init>(SyncStateUtil.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateUtil.getCloudSpaceInfo(SyncStateUtil.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo.updateSyncStatusInternal(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo.access$200(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo$3.doInBackground(SyncStateInfo.java)
   at com.miui.gallery.cloud.syncstate.SyncStateInfo$3.doInBackground(SyncStateInfo.java)
   at android.os.AsyncTask$2.call(AsyncTask.java)
   at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:237)
   ... 4 more
  • Διαφήμιση