Διαφήμιση

Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών – αποτυπώνει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ VIP Μελών :

    Έγινε νέα διανομή των XTRV-7.8.17 & ARΩMA ROM και σας έχουν σταλεί οι σύνδεσμοι για την λήψη τους, στα mail που έχετε δηλώσει στο προφίλ σας.
    Παραδόθηκαν νέες MIUI 9 ROM για συνολικά 15 συσκευές...

    Καλό Download...