Ολοκληρώθηκε το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών – αποτυπώνει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα