Κάντε flash με το Mi Pc Suite Chinese ακόμα και με κλειδωμένο bootloader (fastboot)

    • Οδηγός