Διαφήμιση

Unbrick & miflash problem upadte 8.2.3.0 από 8.1.1.0 note 3 pro (kenzo)oficial global-stable

    • Διορθώθηκε
    • RedMi Note 3 Pro