Πιο εύκολη η διαχείριση εφαρμογών στο Google Play Store