Αρχίζει σήμερα η σταδιακή διάθεση της Stable V8.2 από την Xiaomi