Διαφήμιση

Προβλήματα με επισήμανση „Fingerprint,clock,battery“

Αναφορές λαθών και προτάσεις

Τίτλος Προτεραιότητα Σχόλια Τελευταία επεξεργασία

  • Δεν επιβεβαιώθηκε

Redmi note 3 mtk 8.3.22 bugs

Καταχωρήθηκε από Dalibor Markovic - - Greek MIUI ROM
0 Χωρίς αλλαγές