Διαφήμιση

Προβλήματα με επισήμανση „DO NOT DISTURB falling“

Αναφορές λαθών και προτάσεις

Τίτλος Προτεραιότητα Σχόλια Τελευταία επεξεργασία

  • Δεν επιβεβαιώθηκε

Δυσλειτουργια του DND

Αναφορά από τον/ην panykony - - Greek MIUI ROM
0 Χωρίς αλλαγές