Διαφήμιση

Προβλήματα με επισήμανση „αναπάντητη“

Αναφορές λαθών και προτάσεις

Τίτλος Προτεραιότητα Σχόλια Τελευταία επεξεργασία

missed call έναντι αναπάντητης κλήσης

Αναφορά από τον/ην pechr - - Ελληνική Μετάφραση
1

Από dnomikos