Διαφήμιση

Προβλήματα με επισήμανση „cast screen“

Αναφορές λαθών και προτάσεις

Τίτλος Προτεραιότητα Σχόλια Τελευταία επεξεργασία

  • Δεν επιβεβαιώθηκε

Redmi Note 2 GTV5.9.27 Chromecast-Screen Cast

Αναφορά από τον/ην chinaman - - Greek MIUI ROM
0 Χωρίς αλλαγές