Διαφήμιση

Προβλήματα με επισήμανση „crash“

Αναφορές λαθών και προτάσεις

Τίτλος Προτεραιότητα Σχόλια Τελευταία επεξεργασία

Skype crash - Redmi Note 2 - 6.1.14 dev

Αναφορά από τον/ην satriani9506 - - Greek MIUI ROM
1

Από dnomikos

Broken: Google Keyboard στο Mi-4c

Αναφορά από τον/ην VTkfaegr - - Greek MIUI ROM
1

Από dnomikos

App Crashes after updating Version της MIUI ROM στα Ελληνικά (GTV_5.5.15)

Αναφορά από τον/ην masterinio - - Greek MIUI ROM
6

Από dnomikos